ตรวจสอบหมายเลขบัตรประชาชน

หมายเลขบัตรประชาชน

ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

อีเมล์ของผู้ใช้

รหัสผ่าน

ข้อมูลส่วนตัว

คำนำหน้า (ภาษาไทย)

คำนำหน้าอื่นๆ (ภาษาไทย)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)


คำนำหน้า (ภาษาอังกฤษ)

คำนำหน้าอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)


เพศ

เลขบัตรประชาชน

วันเดือนปีเกิด

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

เบอร์โทรศัพท์มือถือ  

เบอร์โทรศัพท์ 

โทรสาร

ความเชี่ยวชาญ

ความสนใจ

คู่สมรส

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

หมู่บ้าน/โครงการที่อยู่อาศัย

เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

จังหวัด

อำเภอ/เขต

ตำบล/แขวง

รหัสไปรษณีย์

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ชื่อหน่วยงาน

เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

จังหวัด

อำเภอ/เขต

ตำบล/แขวง

รหัสไปรษณีย์

 

บุคลคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีเร่งด่วน

ชื่อ - นามสกุล

ความสัมพันธ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือ

e-mailเว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีโดยใช้โปรแกรม chrome และ firefox ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรแกรม chrome และ firefox ได้โดยคลิกที่ลิงค์
หากมีปัญหาการเข้าใช้งานระบบกรุณาติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) - สวก.
2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
e-mail : arda-pdms@arda.or.th | tel : 0-2579-7435 ต่อ 2211 | fax. : 0-2579-7235 | mobile phone : 083-095-4904